• Giấy chứng nhận

    SGS

Giấy và các sản phẩm từ giấy xuất khẩu sang Đức năm 2019 tăng trưởng mạnh mẽ

Có hai nhóm hàng có trị giá lớn hơn 1 tỷ USD, chiếm thị phần chủ yếu trong tổng hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này. Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 25,28% tỷ trọng đạt 1,65 tỷ USD, giảm 14,72% so với năm ngoái; giày dép các loại có thị phần 15,34% đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 6,53% so với cùng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đức trong cả năm 2019 sụt giảm nhẹ 4,57% so với năm ngoái đạt 6,55 tỷ USD.

Có hai nhóm hàng có trị giá lớn hơn 1 tỷ USD, chiếm thị phần chủ yếu trong tổng hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này. Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 25,28% tỷ trọng đạt 1,65 tỷ USD, giảm 14,72% so với năm ngoái; giày dép các loại có thị phần 15,34% đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 6,53% so với cùng kỳ.
Đạt trị giá xuất khẩu trên 500 triệu USD có hai nhóm: Hàng dệt, may đạt 808,12 triệu USD, tăng 1,35%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 522,6 triệu USD, giảm 13,76 so với năm 2018. Ngoài ra còn 8 nhóm hàng khác có trị giá xuất khẩu cả năm 2019 đạt hàng trăm triệu USD, đa phần đều tăng nhẹ so với năm ngoái.
Giấy và các sản phẩm từ giấy là nhóm hàng có tỷ trọng nhó với 0,09% đạt 5,91 triệu USD nhưng có mức tăng trưởng mạnh mẽ 169,2% so với cùng kỳ. Mặt hàng chè có trị giá xuất khẩu thấp nhất chỉ đạt 706.797 USD, giảm mạnh 63,91% so với năm 2018.