Nhà cung cấp của hơn 1000 đối tác trong và ngoài nước

Công ty chúng tôi đã hợp tác lâu dài với nhiều công ty trong và ngoài nước, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách hàng
Đối tác công ty chúng tôi gồm:Công ty giấy An Hòa, Công ty giấy Lee & Man, Công ty giấy Thuận An, Công ty giấy Xương Giang, v.v.