Tính tăng cường cơ lý của chất tăng bền khô là như thế nào?

Thời gian đăng bài:2021-09-25 16:02:47 Lượt truy cập: Công ty TNHH Công nghệ CRM (Việt Nam)

Nhiều polyme hòa tan trong nước có thể tạo liên kết hydro với sợi có thể được sử dụng làm chất tăng bền khô.Lúc trước tinh bột và keo thực vật được sử dụng làm sản phẩm này. Sau đó phát triển tinh bột oxi hóa, tinh bột cation, tinh bột anion … Các dẫn xuất xenluloza tan trong nước như cacboxymetyl xenluloza, metyl xenlulozer và hydroxyetyl xenluloza đều cải thiện độ bền khô của giấy. Vào cuối những năm 1950, các polyme phân tử cao như polyacrylamide và polyamines và nhựa hòa tan trong nước đã được sử dụng trong ngành công nghiệp giấy và đạt được kết quả tốt hơn.

Cơ chế hình thành và tăng cường tính cơ lý của chất tăng bền khô

Độ bền của liên kết hydro chính là độ bền liên kết của giấy. Nếu 1 sợi siêu mịn được cấu tạo bởi 300-500 glucose. Mà mỗi glucose đều tạo bởi 3 liên kết hydro, do đó có 900-1500 liên kết hydro. Do đó càng nhiều sợi thì liên kết hydro càng nhiều. Từ quan điểm cấu trúc phân tử, nó là một polyme phân tử cao có chứa các nhóm polyhydroxyl

Cơ chế tăng cường chủ yếu

Nhóm hình thành liên kết hydro trong phân tử và Hydroxyl trên bề mặt sợi liên kết tạo thành liên kết hydro. Liên kết hydro càng nhiều thì liên kết càng chặt

Là một dạng chất phân tán, nó có làm sợi trong bột giấy phân bố đồng đều hơn, từ đó tăng cường liên kết giữa các sợi và giữa sợi với các polyme, từ đó tang cường độ bền khô

Vì vậy, chất tăng bền khô đều cần một lượng phân tử và nhóm hoạt tính, có thể cùng với các sợi tạo thành liên kết hydro, từ đó tăng độ bền của giấy.